Aida 2.0 ofwel Corporate Interaction?

Corporate Marketing brengt vertraging in de dialoog. Er is niks mis met Corporate maar het specturm aan corporate begrippen is groeiende wat de brug naar het persoonlijke vertaagt. Enkele corporate begrippen:

 1. Corporate Identity
 2. Corprate Image
 3. Corporate Reputation
 4. Corporate Communications
 5. Corporate Branding
 6. Corporate Personality
 7. Corporate Marketing

Ofwel; we trachten onze corporate identity, gebaseerd op onze corporate personality, uit te dragen via corporate communications, waaronder corporate branding, om ons corporate imago en uiteindelijk onze corporate reputatie te versterken… Klinkt allemaal wel ouderwets, “send from the top” vind je ook niet? De interactieve wereld waarin wij leven gaat over het voeden, verzorgen en verrassen van mensen. Dit zijn klanten, medewerkers en andere belanghebbenden.

Ik introduceer daarom graag een nieuw begrip; AIDA 2.0 ofwel:

 1. Aandacht voor behoeftes om mensen datgene te geven wat ze nodig hebben.
 2. Interesse tonen door te luisteren naar mensen om te leren wat er leeft
 3. Digitale empowerment met de dialoog, verras mensen met materiaal, middelen, previews geef ze nieuws en support die nodig is om blij van te worden
 4. Antwoord door, vanuit de dialoog, de brug te slaan naar de bedrijfsdoelstellingen. Welke waarde kun je toedichten aan het contact? Ieder contact is waardevol en kan gelinkt worden naar een relevant aanspreekpunt voor iedere collega of afdeling. Dus welk contact wordt aan welke collega gekoppeld?

En wat mag je verwachten als bezoeker die een bijdrage levert en daarmee de dialoog voedt? Die mag – als het goed is – de zes marketing c’s ervaren. Ze zes marketing C’s kunnen gezien worden als een filosofie waarin het denken en handelen bedrijfsbreed leid tot bedrijfsinnovatie:

 1. Character; komt overseen met de identiteit van de organisatie. Dit betekent dat medewerkers bewust en duidelijk kunnen overbrengen wat de organisatie is, waar ze voor staat en nog belangrijker dat zij als medewerker onbewust de kenmerken, het karakter en het bedrijfsgevoel weten uit te dragen.
 2. Communication; corporate communicatie welt e verstaan. Het hele scal aaan kanalen en acties waar de organisatie gebruik van maakt om met haar doelgroepen te interacteren. Maar hoeveel medewerkers voeren er nu eigenlijk een dialoog met doelgroepen. Is het één afdeling of is net zo geïntegreerd als de gemiddelde mediacampagne 2.0?
 3. Constituencies; alle interne en externe doelgroepen waar de organisatie mee verbonden is. Gelukkig is het Internet zo transaparant dat dit onderwerp een prachtig overzicht geeft en de problemen knipseldiensten en reputatieschade voorgoed voorbij is!
 4. Convenant; dit staat voor de corporate brand. Het gaat hier om de afspraak die de organisatie met haar belanghebbenden aangaat, wat mag je van ze verwachten? Tip; beschrijf de menselijke maat; hoe wil je zijn, wat is redelijk en welke vrijheid kun je medewerkers geven om hier op authentieke maar corporate wijze mee om te gaan?
 5. Conceptualisations; Hoe ziet de stakeholders de organisatie? Wie AIDA 2.0 volgt komt vanzelf op de antwoorden bij deze vraag!
 6. Culture; hierbij gaat het om de organisatie identiteit. Hoe ervaren medewerkers de eigen interne community? Wat is er en wat is mogelijk. Op welke wijze er vormgegeven aan samenwerken, co-creatie, web 2.0 empowerment tools en aandacht voor leuke ontwikkelingen die het onderlinge contact sterken en de sfeer positief beinlvoeden? Kortom: sluit je microblogging tool Jammer af of leren medewerkers over de kracht en het nut van de tool?

En dat is nu precies het hele punt rondom Corporate zaken: vertrouwen. Is het vertrouwen er in de eigen medewerkers? Durven we omwille van een gezond reputatiemanagement corporate issues los te laten zodat we de identiteit kunnen uitdragen die we ook willen zijn? Het antwoord is gelukkig heel eenvoudig!

Wanneer bedrijven intern meer samenwerken ontstaan er functionele teams die relevante aandachtsgebieden, werkervarening en specifieke functies vertegenwoordigen waardoor de gewenste marketingdoelstellingen worden gerealiseerd in lijn met corprate identitity management.

Noemen we dit dan Corprate Interaction, Integrated corprate marketing, of een succesvolle inzet van 2.0? Geef je mening!

Copyright: Athalie Stegeman | Ontwerp: DPid Ontwerp | Website: Piri Piri Marketing & Communicatie