Boekreview Elementaire Communicatie

E-Zinnig?

Elementaire Communicatie geeft de essenties van het communicatievak weer. Van strategie tot beleid en uitvoering. Ik heb de volledig herziene vierde druk – met aandacht voor de actuele stand van zaken op het vakgebied van communicatie – gelezen en ben van mening dat de auteurs er niet in geslaagd zijn om de nieuwe, digitale communicatiedomein, integraal te verweven in het boek. Na het lezen van dit boek ben ik eerlijk gezegd blij dat ik nooit een communicatieopleiding genoten heb want ik moet er niet aan denken om getoetst te worden over communicatiezaken die je vrijwel nooit in de praktijk zult tegenkomen. Zaken als de Mediating-factortheoerie – die het effect van massacommunicatie meet aan de hand van verschillende variabelen, over het cultuurcommunicatiemodel waarbij organisatiestructuren als adhocratie, functioneel en tal van andere vormen de kenmerken van interne communicatie duiden; over geïntegreerde communicatie waarbij een groot deel aan bod komt maar waar de eenheid en de integratie van communicatie ontbreekt.

Verbinding ontbreekt

Misschien komt het door het ontbreken van voorbeelden, misschien de veelheid aan theorien, tabellen en vormen, bij mij landde het boek niet. Dat communicatie niet op zich staat komt wel tot uitdrukking in het boek maar de verbinding met verkoop, marketing en services ontbreekt volledig. In de dagelijkse praktijk zie ik daarom weinig concrete handvatten, maar in de boekenkast is het wel een pil van niveau. Je kunt hem als handboek prima gebruiken om indruk te maken met communicatiemodellen, journalistieke begrippen en grafische vaktermen als ozalid, CTP (Computer-To-Print), plano en ander vakjargon. Het is een studieboek met diepgang en details waarvan een groot gedeelte van de inhoud meer relevantie in het verleden dan het heden heeft. Elementaire Communicatie mag gezien worden als communicatie 1.0, de geschiedenis van communicatie en voor sommigen een vertrekpunt voor verbinding met het heden.

Adriaan Olsthoorn & Hansch van der Velden ISBN 978-900-6815139 en te koop bij Bol.

De samenvatting van deze Review is ook te lezen in V-Style 5 – de vakglossy van VMC.

Copyright: Athalie Stegeman | Ontwerp: DPid Ontwerp | Website: Piri Piri Marketing & Communicatie