Creativiteit versus curation

Digital Curation
Digital curation is het proces van beheren en waarde toevoegen aan digitale informatie voor huidig en toekomstig gebruik. De term Digital Curation is rond 2008 ontstaan als gevolg van het geweldige digitale gebruik wereldwijd. Als je gaat zoeken online, wat is dan waar? Wat is kwaliteit en wat is de bron? Met digital curation wordt naast het actief beheren en uitbreiden van digitale informatie ook gewerkt aan de waardering van de informatie. Actualiteit, leesbaarheid, houdbaarheid en populariteit krijgen vorm in co-creatie met gebruikers. Het actief “waarderen” van content, zoals met “rating”, stemmen, delen en toevoegen wordt gedaan, zal er uiteindelijk voor zorgen dat kwaliteit boven de kwantiteit groeit.

Communicatie creativiteit

  1. Het actief communiceren over producten, diensten en merken is met de het huidige cross-media mogelijkheden een behoorlijk complexe uitdaging. Het communiceren door te publiceren vraagt ten eerste aandacht voor creativiteit en aandacht in de timing van communicatie. Creativiteit in communicatie is nodig om aandacht voor de boodschap en het communicatiedoel te krijgen. Aandacht voor effectieve distributie is belangrijk voor bereik en zichtbaarheid, daarom moet de content goed geoptimaliseerd zijn voor publicatie. Dit maakt het namelijk eenvoudiger om het effect van de communicatie te meten in bereik en betrokkenheid.
  2. De tweede stap in communicatie -de reacties verzamelen en lezen, feedback geven, digitale dialogen tot stand brengen en de “branded-do’s voor consumer engagement maken – het voor veel communicatie professionals lastiger. Het vraagt niet namelijk niet alleen resources – tools en human talent – maar ook een goede organisatie van communicatie en campagne data. Welke data geeft management informatie en welke data geeft gerichte inzichten voor bijsturing van de campagne in het communicatie proces? Een goed creatief concept vertaalt zich uiteindelijk in rumoer en reacties en dit is een proces waar bij de meeste communicatieprofessionals onderdeel zijn van het campagne team.
  3. Het organiseren van communicatie in cross media betekent in de praktijk dat er in de creatie-fase sprake is van een project team. Dit team kan het beste bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende afdelingen die na publicatie zorgdragen voor de juiste inbedding in de organisatie. Met het verstrekken van informatie aan medewerkers en klanten, het verzorgen van functionele, inhoudelijke en specialistische digitale dialogen, werkt iedereen mee aan de communicatie continuïteit, relatiebeheer en is iedereen actief betrokken bij de activiteiten om de bedrijfsdoelstellingen te behalen.

RoI of Communicatie Curation?
Goede communicatie draagt bij aan de lange termijn doelstellingen van een organisatie. In de praktijk betekent dit dat creatieve communicatie een belangrijke bijdrage levert aan de lange termijn branding van een merk, een hoge positieve betrokkenheid bij de doelgroep en een groeiende customer engagement op de middellange termijn. Als je dan online zou gaan zoeken naar producten, diensten of merken dan vormen positieve berichten en waardering van mensen de kpi’s die het succes van communicatie tonen door effectieve digitale curation.

Copyright: Athalie Stegeman | Ontwerp: DPid Ontwerp | Website: Piri Piri Marketing & Communicatie