De making of De Digitale Dialoog

Het begin van het eind

Nu ik met de laatste loodjes bezig ben op weg naar boekpresentatie bedenk ik mij wat een weg ik heb afgelegd. Van idee tot realisatie was een lange reis. Een reis met ongelofelijk veel leermomenten en nieuwe inzichten. Ik nodig iedereen uit eenzelfde reis te maken. De stappen die je onderneemt zijn waardevol omdat je groeit in kennis en ervaring. Terugkijkend kan ik concluderen dat er momenten zijn geweest dat ik dacht “ik krijg het nooit af” en door telkens weer mijn gedachten te richten op het einddoel ging de zon weer schijnen en mijn energie weer stromen om het doel uiteindelijk te bereiken.

Waarom De Digitale Dialoog?

In 2007 kreeg ik het idee om een boek te schrijven. Ik had hiervoor een concrete aanleiding omdat ikzelf het strategisch belang zag en zie van de digitale ontwikkelingen, terwijl bedrijven doorgaans enkel oog hebben voor de kortere termijn en de online traffic. Hiermee bedoel ik dat de digitale dialogen op social media zoals Hyves, Facebook en Twitter, vooral worden ingezet om verkoopdoelstellingen te realiseren met online campagnes. Wat bedrijven aan kansen kunnen benuttenn is het gebruik van online dialogen als input voor hun organisatie: customer service, productontwikkeling, marktonderzoek, woordvoering, werving en natuurlijk account management. Zoals vele technologische ontwikkelingen van buiten de organisatie verschijnen moeten bedrijven hierop inspelen en dat vraagt om een omgekeerde werkwijze. Daar is dit boek voor bedoeld. Om professionals binnen bedrijven inzicht te geven in de kansen van de digitale dialoog en hen te begeleiden in dit strategische proces naar duurzame waardecreatie. Inmiddels zijn we ruim vier jaar verder en ben ik nog steeds tevreden met het doel van mijn boek omdat de wereld waarin wij leven versnelt maar verandering tijd nodig heeft. Net als dit boek.

De Drie Delen

DDD – De Digitale Dialoog – gaat over het CCC – het inzetten van Content voor Contact en Commercie voor bedrijven. Het is opgezet in drie delen omdat kennis en ervaring verschillen in de doelgroep van managers en professionals en omdat de relevantie per deel afhankelijk is van de rol die je in de organisatie vervult. De focus op lange termijn, de strategische waardecreatie, is in deel één beschreven. De inzet binnen de organisatie – wat, wie en hoe – inclusief het zeven stappen proces wordt in deel twee beschreven. Deel drie beschrijft de toekomst en geeft weer waarom de diepte-investering in de dialoog ook past in de trends van nu en de digitale wereld over tien jaar. De inhoud zelf is verrijkt met tips en cases. Vooral aan de cases heb ik veel tijd en aandacht besteed. In de digitale wereld wordt veel geschreven en gedeeld. Wat mij daarbij opvalt is dat er veel bekende voorbeelden voorbij komen en ik wilde daar graag ook onbekendere cases aan toevoegen. Inspirerende cases waar ook geweldige dialogen worden gevoerd. Omdat vrouwen geweldig schrijven, delen en geven, maar in de zichtbaarheid nog wel eens bescheiden zijn, heb ik er voor gekozen om vooral vrouwen een podiumplek in dit boek te geven; om meer zichtbaarheid te geven aan de passie en de toepassingen die zij kiezen in hun dialogen. Verreweg de meesten zijn professioneel van aard en tegelijkertijd zie je ook een sterke samenhang met persoonlijke verhalen. En ook dat is een ontwikkeling: je bent wie je kent en je bent je eigen merk. Jezelf laten zien betekent in professionele zin dat je ook iets van jezelf laat zien: met woordkeuzes, kleuren, vormgeving en je persoonlijke mening over onderwerpen, kunstwerken of bijvoorbeeld vakinhoudelijke ontwikkelingen.

Het schrijven voorbij

Toen ik eenmaal klaar was met het boek kwam de eindredactie in beeld. Over de eerste en de tweede versie waren de meningen nogal verdeeld en het resulteerde in ontbinding van verschillende samenwerkingen. Van idee tot realisatie betekende in deze ervaring dat verwachtingen bijgesteld moesten worden, dat grenzen voor mensen verschillend zijn en dat beschikbare tijd en de timing – a window of opportunity – soms verloren gaan. Iedere versie leidde tot constructieve feedback wat aanleiding was voor verrijking van het boek, met inhoudelijk meer waarde in content en cases en een persoonlijke verrijking van ervaring in levenslessen. Betrokken familie, lieve vrienden en vakgenoten, ik heb er veel mogen raadplegen er is veel gedeeld. Ik voel me gelukkig en rijk met de steun en aanmoedigingen die ik heb ontvangen. Het afmaken was voor mij uiteindelijk het moeilijkst omdat ik het proces van publiceren niet kende. Telkens als ik dacht “nu is het af” voelde ik me op de top van de berg maar als ik dan vooruit keek, was er weer een topje op de berg te beklimmen. Uiteindelijk was het niet mijn doorzettingsvermogen maar het committment dat ik met mezelf ben aangegaan toen ik het boek ging schrijven, wat ertoe geleid heeft dat ik mijn prioriteiten heb bijgesteld om het af te maken. Met het proces van dit boek heb ik mezelf gespiegeld, ik heb meer zelfkennis gekregen en ben als mens gegroeid.

De weg naar publicatie

De inhoud had ik eigenlijk best snel voor ogen, de uitwerking heeft veel meer tijd gekost. Het schrijven van mijn verhaal voelde als op vakantie gaan. Als je met de auto naar Spanje rijdt dan stel je je in op een lange reis, zo was het ook met schrijven. Het gaan zitten en schrijven doe je met een gedachte ver op de horizon. Er is veel te vertellen en nog meer om uit te zoeken. Het is vooraf moeilijk in te schatten hoeveel tijd er nodig is voor research en verificatie. Toen ik klaar was vroeg ik Marlijn van der Lans van Villa Grafica om het vorm te geven. Het idee was een managementboek met veel voorbeelden ter inspiratie: lekker leesbaar en afwisselend tekst met tips en voorbeelden, in kleur en in een prettig formaat. Hesther Droog mocht helemaal los gaan op de vormgeving en is een flinke tijd bezig geweest om het boek op te maken. De volgende stap was het registreren van het boek. De aanvraag van een ISBN nummer doe je zelf online en je kiest ook zelf in welke categorie. Er is een aantal dingen die je mag bepalen zoals de titel, de subtitel, de NUR code en de verschijningsvorm en dat vraagt meteen weer de volgende stap in het proces. Want hoe je een boek afmaakt, gebonden, ingenaaid of anders bepaal je samen met de drukker en of de boekbinder. Het kiezen van een drukker doe je op basis van contacten, reviews en/of het advies dat je krijgt. In de hele grafische industrie is veel concurrentie dus ik heb meerdere drukkerijen uitgenodigd om een offerte te doen. Marijke Krabbenbos van Qolors adviseerde mij Micha Wiertz van Wöhrman Print Service en de Vrije Uitgevers zelf heeft ook een printservice. De korte termijn waarin ik reacties kreeg met concrete vergelijkbare offertes past overigens helemaal in mijn beleving van een scherp concurrerende markt. Helaas voor mij verschilden de prijzen niet heel veel van elkaar waardoor ik mij realiseerde dat voor de start aantallen ik eigenlijk alleen maar een zwart/wit versie kon laten publiceren. Maar binnen mijn eigen netwerk van de wereld van papier ken ik meerdere drukkers en daar kwam Drukkerij Gianotten met een voorstel dat ik graag omarde. Het is een uniek en bijzonder boek in kleur geworden en ik ben bijzonder tevreden met het eindresultaat. Hiervoor wil ik dan ook graag de medewerkers van Villa Grafica en Dre Stevens – de eigenaar van drukkerij Gianotten – hartelijk bedanken.

Ik ben uitgever geworden!

Uitgever van mijn eigen boek. Internet “empowered” mensen en bedrijven met applicaties en online self-service diensten. Ten tijde van het schrijven heb ik meerdere online tools bekeken en beschreven op deze blog. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat mijn persoonlijke voorkeur lag bij het helemaal zelf uitgeven van mijn boek. Remco Volkers van Het Kantoortje tipte mij over de Vrije Uitgevers. Dit is een collectief van zelfstandige uitgevers die samenwerken om opslag, distributie en verkoop te stimuleren. De Vrije Uitgevers is een coöperatie die zelfstandige uitgevers begeleid in het uitgeefproces met kennis, contacten in boekproductie en online zichtbaarheid. Ik heb zelfs een eigen webpagina als uitgever op de site van de Vrije Uitgevers! Als lid word ik begeleid in de stappen die mijn boek De Digitale Dialoog zichtbaarheid geven in de wereld van online en traditioneel uitgeven. Er wordt ingegaan op het nut van beeldmateriaal, flapteksten en promotionele teksten waarbij een kritische studie op Bol.com wordt aanbevolen om je boekpromotie zelf goed voor te bereiden. In de tussentijd print ik de pakbon voor aflevering van mijn boek bij het Centraal Boekhuis zodat het online en bij boekhandels gekocht en verkocht kan worden. Met de basisgegevens ingevoerd begint de marketing van mijn boek nu eigenlijk pas!
Wil je ook zelf uitgeven? Er zijn tegenwoordig veel verschillende mogelijkheden. De gradaties van wat je zelf wilt doen en wat je laat doen hangt af van persoonlijke voorkeuren, kennis en contacten en natuurlijk het doel van je boek.

Wil je weten waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt of wil je mij tips meegeven over interessante doelgroepen? Geef je reactie op deze post en je ontvangt van mij een reactie retour!

Copyright: Athalie Stegeman | Ontwerp: DPid Ontwerp | Website: Piri Piri Marketing & Communicatie