Digital Jobs

De banen bij bedrijven veranderen door technologische veranderingen. De mogelijkheden die de digitalisering bieden vragen ook om organisatorische herstructurering in activiteiten en banen. Veelal gaat het eerst om “erbij” omdat een ontwikkeling nieuw is en het speciale aandacht vraagt, later worden activiteiten samengevoegd en krijgen banen een vaste plaats binnen afdelingen.

Als het om digitaal gaat is het al jaren lang een aandachtsgebied in ontwikkeling. De focus op producten, verkoop en IT systemen hebben een intern gerichte orientatie. De focus op klanten, met een service gerichte orientatie middels digitale kanalen, hebben een extern gerichte orientatie. Dit vraagt om een aanvulling van activiteiten, met name om klanten goed te kunnen bedienen.

Digitalisering brengt nieuwe banen. In deze presentatie heb ik de waardecreatie in de context geplaatst van de ontwikkelingen en activiteiten beschreven waarop bedrijven zich kunnen voorbereiden.

Copyright: Athalie Stegeman | Ontwerp: DPid Ontwerp | Website: Piri Piri Marketing & Communicatie