Recept voor Recessie | nieuwe marketingmodellen

Recept voor Recessie:

Leiderschap in verkoop & marketing met nieuwe marketingmodellen

In tijden van recessie vormt Customer Relationship Management, met name verkoop en marketing transformatie, een belangrijke kans in marktontwikkeling. Hiervoor zijn mensen met visie, lef, creatie en kwaliteit nodig.  Maar wanneer is verkoop en marketing transformatie voor u relevant?

Nieuwe Marketing Modellen omdat:
1. er een verdubbeling van de inspanningen is voor succesvolle verkoop
2. de impact op de marketingefficiëntie complex is
3. de effectiviteit over meerdere kanalen in termen kosten lastig meetbaar is
4. product portfolio management en cross sell niet makkelijk samen gaan
5. er een beperkte impact van Loyalty is voor klant- en product analyse
6. CRM belangrijk is maar beperkt wordt benut
7. u en uw klanten geïnteresseerd zijn in nieuwe marketing modellen!

Als u in 2012 doelstellingen wilt halen is het transformeren naar nieuwe marketingmodellen noodzakelijk. Nieuwe groei zit in de herdefiniëring van uw producten en diensten, frisse loyaliteitsprogramma’s, digitale dialogen met klanten en beloning voor fans. En, met analytics kunt u managen wat meetbaar is, heeft u al bepaald wat u wilt meten om uw doelen te behalen?

CRM essentials
De transformatie van verkoop en marketing zit in de creatie en uitvoering van het menselijk en intellectueel kapitaal. Nieuwe marketingmodellen ontstaan op basis van visie en leiderschap. De strategieën die nodig zijn om effectief de positie van de verkoop & marketing te transformeren richten zich op de lange termijn. Het zijn de value-creators die waarde creëren voor uw bedrijf en klanten. Ad hoc concepten werken niet omdat succesvol transformeren duurzame innovatie vraagt, hiervoor heb je motivators en exploitants nodig.

Out- & Inside Integratie
Om nieuwe marketingmodellen te introduceren is de integratie samenwerking van marketing, verkoop en service inspanningen noodzakelijk. Dit kan alleen leiden tot een pull strategie wanneer de klant centraal staat. Dit betekent in de praktijk dat co-creatie en customer empowerment noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van nieuwe marketingmodellen. De response en conversie binnen de organisatie dient zichtbaar te zijn met meetbare resultaten zodat verbeterpunten het rendement kunnen verhogen. In de nieuwe marketingmodellen is de flexibele integratie van sociale contacten, digitale dialogen en beloning voor fans een essentiële toevoeging aan het marketingmodel. De bijdrage van sociale contacten in het CRM dient te worden verankerd in het succes van innovatieve marketingmodellen. Wat betekent dit nou concreet? Nieuwe modellen kunnen worden ontwikkeld door verkoop en marketing inspanningen te transformeren naar:

1. Aandacht als waarde te definiëren
2. Bereik als verleiding te zien
3. Dialogen als CRM te waarderen
4. Verkoop als beleving te koesteren
5. Loyaliteit als lifestyle te omarmen
6. Van meetgegevens mensgegevens maken
7. Relaties als familie te verzorgen

In de ontwikkeling en verkoop van producten en professionele diensten vormen doelstellingen in verkoop, marketing en loyalty management de key performance indicatoren. In de ontwikkeling van nieuwe marketingmodellen is de transformatie vooral gericht op de herdefiniëring van strategie die op basis van interactie met de doelgroep gerealiseerd wordt. De basis hiervoor is de sociale relatie en de uitdaging die u heeft is op welke wijze weet u zich te verbinden met uw doelgroep?

Nieuwe marketingmodellen ontstaan met:

  1. Value-creators: die waarde toevoegen aan uw klanten en uw bedrijf. Innoveren kan alleen als medewerkers verder gaan dan de eigen comfort zone in de uitoefening van visie. Leiderschap is verder gaan dan berekende risico’s, met lef nieuwe paden verkennen of aanleggen.
  2. Motivators: die medewerkers ontwikkelen en zorgen voor een frisse en duurzame erfenis. Met high performance teams kun je de juiste mensen op de juiste rollen plaatsen en hen verenigen rondom gemeenschappelijke doelstellingen Effectief communiceren is hierbij noodzakelijk. Rechtstreeks, frequente en eerlijke feedback en coaching zodat medewerkers groeien wanneer ze niet aan de verwachtingen voldoen. Dit schept een band waardoor in vertrouwen kan worden samengewerkt. Door naar medewerkers te luisteren, hen te adviseren, respect te tonen en oprechte interesse en begrip te hebben van hun persoonlijke beperkingen en voorkeuren kan er gewerkt worden aan succesvolle transformatie in verkoop en marketing.
  3. Exploitants: programma managers die winst genereren je in lijn met het bedrijfsbeleid en de bedrijfsdoelstellingen. Het slim toepassen van budgetten en incentives, in samenhang met de financiële werkwijze binnen de organisatie, is hierbij van belang. Houd medewerkers verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun werk door het te vertalen naar duidelijke opdrachten, meetbare doelen en identificatie van de statistieken van individuele en de teamprestaties.

Wilt u verkennen welke nieuwe marketingmodellen er voor u te ontwikkelen zijn om duurzame waarde te creëren en de verkoop en marketing transformatie vorm te geven? Neem contact op voor een verkennend gesprek.

Copyright: Athalie Stegeman | Ontwerp: DPid Ontwerp | Website: Piri Piri Marketing & Communicatie