Social Media Marketing

Waarom social media zo belangrijk is wordt in deze video tutorail van Commom Craft duidelijk uitgelegd!

Bedrijven doen er goed aan om feedback, productie en promotie samen met de doelgroep te organiseren. Door social media in te zetten benutten bedrijven de internet tools die voorhanden zijn om beter in te spelen op klant behoeftes, product ontwikkeling en innovaties te realiseren en de relaties met en voor de doelgroepen te versterken waardoor contact groeit in herkenning en plezier en klanten fans worden van je producten en je merk. Wanneer je dat bereikt hebt ben je goed bezig met social media marketing!

Een heldere definitie van social media marketing zoals ik hem zou willen geven is: het starten van conversaties met mensen in sociale netwerken en online communities om vanuit deze digitale dialogen een vriendschap op te bouwen die als je een relatie geeft om in vertrouwen relevante producten en diensten aan te bevelen.

Social Media Marketing wordt in veel bedrijven nog niet ingezet in de opbouw van duurzame waardecreatie omdat alleen de factor promotie wordt ingezet terwijl feedback en product- en diensten ontwikkeling van belang zijn om de relatie te kunnen (uit-)bouwen.

Copyright: Athalie Stegeman | Ontwerp: DPid Ontwerp | Website: Piri Piri Marketing & Communicatie