Social Media Marketing in de praktijk

De Return on Investment bij veel digitale marketing tools is een punt van discussie en daar is social media marketing geen uitzondering op.

Harde cijfers
Je zou stellen dat omdat social media marketing tot het het digitale domein behoort, je dus ook alles kunt bewijzen dat de investeringen in social media marketing tot succesvolle feiten leiden. Maar dat is niet altijd zo. Je kunt in ieder geval stellen dat het een feit is dat de marketing discipline van vandaag steeds meer het werkterrein wordt voor econometristen. Maar daar gaat het nu even niet om!

Duurzame waardecreatie
Als je de zuivere data analyse even weglaat gaat het in beginsel om waardecreatie voor het bedrijf en niet alleen om de cijfermatige onderbouwing van social media marketing investeringen. Hiermee gaat het om de vertaling van bedrijfsdoelstellingen naar marketing strategieën om producten en diensten te kunnen verkopen. Die vertaling betekent in de praktijk dat marketing activiteiten in social media worden verbonden met de activiteiten in de organisatie en dat is waar het vaak mis gaat bij bedrijven.

Waarom toch zo moeilijk in de praktijk?
We willen alles en we willen het nu. We hebben geen tijd om te leren en nemen zeker geen tijd om te integreren. En DAT is nu precies waar die waardecreatie ligt en dus ook het probleem. Waar hebben we de prospect database? Wie voeren de dialoog binnen het bedrijf, hoe onderhouden we contacten net klanten en hoe voeden we zelf onze eigen communities met doelgroepen?

Sociale Media Marketing is eigenlijk CRM 2.0 waarbij binnen en buiten een beetje is geïntegreerd. Het binnenste laagje met je top klanten (20%) daarna de bulk, je zelf service klanten (80%) buiten deze kaag zit de sociale laag met beïnvloeders, prospects, geïnteresseerden, vrienden van klanten of betrokkenen. Dit is de vijver waarin je vist voor conversaties. Om vanuit deze digitale dialloog te werken aan vriendschappen zodat je daarna een vertrouwensrelatie hebt die je kunt benutten producten en diensten aan te bevelen. Lange adem he..!

Het social media marketing rapport van Michael Stelzner geeft heel goed weer welke uitdagingen we hebben als marketeers. Bedenk je in ieder geval dat onze discipline er een is van strategie en uitvoering en dat de rendementen voor social media marketing zitten in de duurzame opbouw van relaties.

De Return on Investement van Social Media Marketing zit dus niet in de conversie van dagen, weken en maanden maar in de conversaties en co-creatries!

Copyright: Athalie Stegeman | Ontwerp: DPid Ontwerp | Website: Piri Piri Marketing & Communicatie