Strategie: Serendipity


Tijdens de boeklancering van The Serendipity Machine, A Disruptive Business Model for Society 3.0, werd duidelijk dat de crisis een logisch gevolg is van de huidige economische positie. We moeten eerst opruimen om vervolgens de kansen voor de toekomst te kunnen omarmen. Is 2013 het keerpunt? Wie in tijdlijnen denkt weet dat transities nooit in afgebakende periodes liggen, het moment waarop je de strategie inzet – en zelf actief meewerkt aan de transformatie – dat bepaal jezelf!

Serendipity
Serendipity betekent vinden waar je niet naar op zoek bent, ofwel het creëren van kansen als gevolg van relevante ontmoetingen, spontane toevalligheden. Om de waarde van Serendipity goed te kunnen begrijpen is de context van belang. Context is afhankelijk van plaats, platform en people. In de moderne wereld werken mensen samen in fysieke omgevingen, megacities noemt Ronald van den Hoff ze: “80% off all office buildings will become obsolete, megacities are physical spaces with integrated virtual spaces. Here, when professionals work and co-create together, the opportunity to meet unexpected relevance arises”. Volgens Sebastian Olma – auteur van het boek The Serendipity Machine – zijn er drie principes om het ontstaan van serendipity mogelijk te maken:

1. The gift economy – waar kennis en creativiteit de ingrediënten voor social capital vormen en die onderling worden ingezet om samen waarde te creëren. Sebastian noemt dit de asynchrone reciprociteit als nieuw economisch perspectief – asynchronous reciprocity as new mode of exchange.
2. Sociaal kapitaal – jezelf met kennis, ervaring en contacten als economisch ruilmiddel – social capital as actual currency of exchange.
3. The third space – de fysieke en virtuele plek waar toevallige ontmoetingen kunnen leiden tot asynchrone reciprociteit met social capital. Serendipity ontstaat in “the Mesh” waar de omgeving de bron is voor duurzame waardecreatie, mogelijk gemaakt door digital Bohemians die via fanchising en co-working de toekomst van werken representeren.

Waarom Disruptive?
De subtitel van de The Serendipity Machine is: a Disruptive Business Model for Society 3.0. Het boek is een verdieping op de visie die Ronald van den Hoff in zijn boek Society 3.0 introduceerde. In zijn visie vormen ZZP-ers niet alleen de flexibele schil in human resources, het zijn de brengers van vernieuwing, ze zorgen voor verbinding en helpen mee om organisaties te transformeren. Vers bloed, nieuwe inzichten, de bron voor inspiratie, frisse blik, ZZP-ers zijn ZP – Zelfstandige Professionals – met een eigen DNA, ook wel digital Bohemians genoemd. Kenmerkende eigenschappen zijn zelfstandigheid, resultaatgericht, ondernemend, inspirerend en betrokken bij de sociale innovatie en de circulaire economie. In een economie van geven en ontvangen, waarin naast geld ook andere ruilmiddelen ontstaan, vormt tijd de enige waarde voor open social innovation. Uurtje factuurtje is er voor de uitvoering van operationele opdrachten, maar creatief leiderschap zit in serendipity, de kansen die ontstaan door toevallige ontmoetingen waarin professionals vanuit kracht en passie samen co-creeren en innoveren. Het ruilmiddel is een vorm van social capital waarin de waarde van het ruilmiddel een verdeelsleutel is tussen creativiteit en kennis, de samenwerkingsvorm heet fanchise.

Hoe benut ik serendipity?
Organisaties doen er goed aan om de kansen van society 3.0 te omarmen door medewerkers te laten samenwerken met ZZP-ers, Zelfstandige Professionals of Digital Bohemians. Kom zelf werken en laat medewerkers werken in open spaces – zoals een van de 70 locaties die Seats2Meet.com inmiddels telt – zodat nieuwe connecties ontstaan. Ontdekken hoe je inspiratie en plezier ervaart door de context van werken te veranderen. Openstaan voor relevante waardecreatie betekent ook het herontdekken van samenwerken. Samenwerken anno nu is samen werken aan een strategie, presentatie, paper, beleidsstuk en meer. Door documenten te delen en deze samen te verrijken zodat de som der delen meer opleveren dan wanneer je het alleen maakt. Deze werkvorm is niet nieuw, wel is het zo dat het werken op deze manier een verandering in werkwijze vraagt van professionals en daar valt nu nog veel te winnen.

Als inspirerende verrassing tijdens de presentatie van Sebastian presenteerde de Finse Teemu Arina – founder & CEO van Meetin.gs – zijn visie op meetings. Hoe de werkvormen veranderen als gevolg van digitale ontwikkelingen en sociale interactie. Teemu: “The medium is the message, the medium shapes us and society is shaped by the media. Social media in not a revolution but an incremental evolution as we first shape the tools and then the tools shape us. Teemu ontwikkelde een app om vergaderingen te “redesignen” Door efficiënt gebruik te maken van de beschikbare tools vergaderen we korter, vindt er minder digitale clutter plaats en houden we meer tijd over om waarde te creëren. Meetin.gs is inmiddels geïntegreerd in de third space van Seats2Meet.com login. Ik zou zeggen: registreer je als gebruiker en join the evolution!

Meer over Serendipity:
Blog: www.theserendipitymachine.com
Twitter #tsm, #serendipitymachine
Facebook: http://www.facebook.com/serendipitymachine
LinkedInGroup: The Serendipity Machine

De blog verscheen ook op Molblog.nl

Copyright: Athalie Stegeman | Ontwerp: DPid Ontwerp | Website: Piri Piri Marketing & Communicatie