Succesvol innoveren is klanten inspireren!

Om in beweging te komen voor vernieuwing hebben we doorgaans wel een reden nodig. Helaas is het voor veel bedrijven eerder noodzaak dan plezier om te vernieuwen. In management draait het doorgaans om het beheren van processen niet om het vernieuwen ervan. Gelukkig maar dat vernieuwen ook sterke commerciele argumenten heeft, zoals het nut om verkopen te verhogen, nieuwe omzet te creeeren, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen om onderscheidend te blijven en om bestaansrecht te behouden. Want, als je klanten kunt inspireren, blijven ze komen en kopen. Maar hoe doe je dat, succesvol innoveren?

Succesvol innoveren, 7 tips 

  1. Sterk argument voor innovatie – wil je het beste uit mensen halen, dan is het belangrijk dat mensen begrijpen waarom innovatie nodig is. De druk van noodzaak – veelal door onzekerheid en angst gedreven – is onvermijdelijk en noodzakelijk om mensen in beweging en betrokken te krijgen.
  2. Een visie op de toekomst – als bedrijf moet je beschikken over een goed begrip van hoe de toekomst eruit zou kunnen zien, en in je achterhoofd houden dat het bedrijf in de toekomst geen bestaansrecht meer heeft. Het hebben van een heldere visie geeft het pad van mogelijkheden weer en komt voort uit de missie van het bedrijf. De missie is het bestaansrecht – het hogere doel dat nooit verandert, de visie is de weg waarlangs, die pas je aan.
  3. Een strategische innovatieagenda – elk bedrijf moet beschikken over een strategisch plan waarin de bedrijfs- en branchecontext beschreven is, technologie en trends beschreven staan die zorgen voor een goed beeld van de kansen en bedreigingen, waarna er een heldere weg is richting succesvolle innovaties. Zorg dat je jaarlijks minstens twee a drie doorbraken zijn zodat er een sterk bewustzijn is onder de mensen en er continuiteit is in bedrijfsvernieuwing.
  4. Senior betrokkenheid van het management – de traditionele statistieken kunnen niet worden toegepast op baanbrekende innovaties als de statistieken voor incrementele innovaties worden bepaald op basis van historische successen. Succesvolle innovatie komt voort uit steun van de top, daarom is betrokkenheid van senior management een noodzakelijke randvoorwaarde voor succes.
  5. Een besluitvormingsmodel dat teamwork bevordert – wanneer innovaties moeten voortkomen uit autocratie dan leidt dit bijna altijd tot mislukking van innovaties omdat het eenvoudigweg enkele kritische stakeholders mist. In deze consensus-aanpak zakt elk besluit tot de laagst mogelijke gemene deler met als eindresultaat een stuck-in-the middle-solution. Voor succesvolle innovaties heb je een breed team nodig van mensen die betrokken worden in het proces en die vervolgens ieder en samen als gepassioneerde “kampioenen”  in staat zijn om de uiteindelijke beslissingen van dat team te maken.
  6. Een creatief, multi-functioneel team – een cross-sectionele vertegenwoordiging van het bedrijf is essentieel voor succesvolle innovaties. Diversiteit is nodig voor een volledig perspectief en om kruisbestuiving mogelijk te maken.Bereidheid om risico’s te nemen en voor de waarde van originaliteit te gaan – het nemen van risico is durven kiezen voor originaliteit. Originaliteit komt voort uit absurde ideeën en die vormen de basis voor succesvolle innovaties. Het nemen van risico’s voor de strategische en culturele implicaties en absurditeit vormen samen het potentieel voor bedrijven om in onverwachte en soms zeer waardevolle nieuwe richtingen te komen. Een bijkomend voordeel is dat absurde ideeën veelal kunnen worden nagestreefd met weinig initiële investeringen. Out-of-the-box met materialen zoals parfum en beton, buiten met straatjutten en expedities, actief als vrijwilliger of in gesprek met zorgpatienten, met mensen uit verschillende generaties, er zijn zoveel mogelijkheden voor out-of-the-box..
  7. Een goed gedefinieerde, maar flexibel implementatie proces – baanbrekende ideeën lijden onnodig omdat ze in de implementatie-fit door veel meer mensen bekeken worden dan incrementele innovaties. Grote ideeën zijn nodig om het innovatieproces te voeden. In een flexibel proces kan het helpen als om deze ideeën te ontwikkelen tot iets dat een nieuwe ruimte vult, als ware het de blaadjes van de bloem. Geen iteratief innovatieproces maar een logisch onderdeel van een groter geheel, de creatieve en innovatieve scrum?

Wat is jouw reactie op deze succesfactoren? Wat zijn volgens jou de kritische succesfactoren voor succesvolle innovatie? Geef je reactie en deel je inzichten en ervaringen!

 

 

Copyright: Athalie Stegeman | Ontwerp: DPid Ontwerp | Website: Piri Piri Marketing & Communicatie