Zorgsector in handen van iCEO 3.0


Zorg 3.0 in handen van ondernemende professionals
Onlangs adviseerde ik een educatieve uitgeverij over waardecreatie als Partner in de Zorg 2012 inclusief kansen en hun strategische rol, in de zorgsector. Over het niveau van zorg in Nederland zijn de meningen verdeeld. De gemene deler in de zorg is de structurele aandacht voor kwaliteit. De kwaliteit van zorg management, zorgdienstverlening en de inhoudelijke en relationele kwaliteiten van zorgprofessionals vormen onderwerp van gesprek. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ziekenhuizen nog slechts spaarzaam gebruik maken van de nieuwe interactieve mogelijkheden die beschikbaar zijn. “ Innovaties op dit terrein komen vooral van de grond door individuele acties van ondernemende professionals en van consumenten die met eigen motivatie voor een beter leven strijden.” Bron Gezondheid 2.0

Wat zijn de kansen voor zorginstellingen?
Patiëntgerichte zorg, transparante zorg, vraag gestuurde zorg en efficiënte en doeltreffende zorg voor een prettig leven. Patiëntgerichte zorg is menswaardige zorg, met respect voor eigen identiteit, persoonlijke wensen, en een behandeling als gelijkwaardig partner in het behandelplan. De patiënt heeft regie over eigen leven en keuzevrijheid in het medische programma. Beroepsbeoefenaren zijn adviseur en begeleider in het persoonlijke zorgprogramma van de patiënt. Beroepsbeoefenaren tonen hun meerwaarde doordat ze kennis en ervaring koppelen aan actualiteit en real life cases van collega’s. Close contact via Twitter (o.a. met @health, @goodhealth, Phil Baumann bedacht in 2009 al 140 Twitter toepassingen voor de zorg sector), Zorg Communities met collega’s over de hele wereld. Beroepsbeoefenaren verkrijgen actuele kennis in digitale kanalen waar informatie tot interactie en inzicht leidt. Het verkennen van deze nieuwe wereld vormt niet alleen een kans maar ook een noodzaak voor iedere zorgspecialist omdat aanbeveling en advies vooral online plaatsvindt in vergelijking met vroeger waar de arts je doorverwees naar een arts ziekenhuis.

Transparante zorg
Consumenten kiezen zelf de zorgverlener en de zorginstelling. Dit betekent dat beroepsbeoefenaren zijn als individu en als collectief, namens een instelling, actief kunnen presenteren. De beoordeling van beroepsbeoefenaren en instellingen in de vorm van richtlijnen en ratings geven de consument gerichte informatieve om een aankoopkeuze voor zorg te maken. Onafhankelijke beoordelaar Healthgrades assisteert bij het zoeken van een arts, bekijken van beoordelingen en geeft inzicht in ziekenhuis performance. Consumer Health Ratings en Healthcarereviews en AskaPatient en Vitals geven gelijksoortige informatie. Deze werkwijze is in de particuliere zorgsector al veel verder ontwikkeld. Marktgerichte communicatie en professionele effectiviteit leidde tot een voorkeurspositie van specialiseten op het gebied van cosmetische chirurgie. De arts als professional brand, met sterktes en helaas ook zwaktes. Marketing voor de zorg is geloofwaardig en doeltreffend wanneer het onderdeel is van een transparante beoordeling met vergelijkbare ratings tussen instellingen en individuele specialisten. Het verbinden van individuele beroepsbeoefenaren en instellingen aan onafhankelijke beoordelingssites is essentieel om te voldoen aan transparantie in de zorg. Ook hier geldt dat digitale dialogen, actieve participatie in fora en betrokkenheid bij patienten belangen, de transparantie bevordert en de relatie tussen zorgverleners en consument versterkt.

Vraag gestuurde zorg
“Had ik het maar eerder geweten..” Deze uitspraak is er een van de vorige eeuw. Internet geeft niet alleen informatie en interactie, als consument kun je elke vraag stellen en beantwoord krijgen. Bijvoorbeeld bij een hersentumor, hier is de patiëntenvereniging actief in het faciliteren van vraag gestuurd zorg. Door te vragen begint het proces naar de beste oplossing. Antwoorden kunnen komen uit verschillende medisch gespecialiseerde beroepen en kan op maat worden gemaakt aan de hand van een zelf opgesteld medisch profile. Online zijn er verschillende open en gesloten toepassingen zoals iMedicalapps waar de consument applicaties en online domeinen kiest om te verkennen waar informatie het beste gezocht en opgeslagen kan worden. Het is aan de beroepsbeoefenaren om actief in te spelen op de vragen van consumenten. Voorbeelden zijn Admere en activ doctors online. De zichtbaarheid als specialist, de interactie van de zorginstellingen en de kwaliteit van de professionele en persoonlijke antwoorden bepalen uiteindelijk bij wie de consument zijn zorgbehoefte overweegt – inclusief second opinion – gaat inkopen.

Culturele innovatie
In de zorgsector hebben zorgaanbieders als marktpartij veel macht. Als het gaat om vernieuwingen spelen eigen belangen helaas de hoofdrol. Beroepsverenigingen zijn niet altijd gebaat bij innovaties van nieuwe toetreders, omdat taken dan verschuiven van specialist naar een andere specialist, huisarts, zorgverlener of patiënt. Dit kan hun inkomen en status raken en daarom is het face tot face contact bijvoorbeeld nog steeds een vereiste. Doorbraken worden door de huidige regelgeving eerder belemmerd dan gestimuleerd waardoor zorgaanbieders er niet graag innoveren. ‘Disruptive innovations’ in de zorgsector zijn op grond van de huidige wettelijke regelgeving vanuit de regulering bezien en de macht die daarbij aan beroepsverenigingen is toegekend, vrijwel uitgesloten. In het algemeen kan gesteld worden dat veranderingen een bedreiging vormen voor gevestigde belangen. Taak- en daarmee inkomen verschuivingen leiden doorgaans tot verzet van de groeperingen die moeten ‘inleveren’, qua geld en status. In bredere zin kan gesteld worden dat de cultuur in de zorg onvoldoende gericht is op vernieuwing.

Consumentgerichte innovatie
Patiënten zijn als zorgvragers verrijkt met de digitale wereld die hen actuele informatieve, transparantie, inzichten en ervaringen biedt. Patiëntgerichte zorg richt zich met name op die activiteiten die vanuit zorgverleners dienstbaarheid aan de patiënt beogen. Dit is dienstverlening die past in de vraag gestuurde zorg van consumenten, in patiëntgerichte zorg en die is mogelijk gemaakt door de transparantie in de zorg. Kansen in de zorg te over voor zorginstellingen die de huidige organisatie- en financieringsstructuur overboord gooien en zorg vernieuwen door de dienstverlening in te richten op individuele aandacht van de zorg patiënt. Als de overhead nog even meewerkt kan iedereen met een persoonsgebonden budget straks zelf bepalen welke kosten waar aan uitgegeven worden en of er inkomsten tegenoverstaand. Inkomsten door meet e werken aan onderzoek en innovaties bijvoorbeeld of privileges als het gaat om urgentie op voorrang op basis van prijs. De marktbewerking wordt empowered door technologie maar tegengehouden door bureaucratie. Op korte termijn plukken de particuliere initiatieven hier de vruchten van en kan de overheid veel leren van dit professionele ondernemerschap.

Rendement als resultaat?
Leer van andere initiatieven door je te laten verrassen. Met Boost, Build, Buy verken je de drie stappen van eBusiness development in de Zorg. Door aandacht te verschuiven van binnen naar buiten de zorginstellingen kunnen professionals en instellingen in contact komen met particuliere en private zorginkopers waardoor de kansen van nu resulteren in een beter rendement voor de toekomst.

Copyright: Athalie Stegeman | Ontwerp: DPid Ontwerp | Website: Piri Piri Marketing & Communicatie