Wat is discriminatie, smaad of laster op blogs?

 

Bloggen is een persoonlijke vorm van meningsuiting. Soms komt het persoonlijke aspect niet gelegen en is het beter om over gevoelige situaties anoniem (of onder pseudoniem) te bloggen. Dat kan prettig zijn als het bijvoorbeeld gaat over een ernstige ziekte of een voorkeur die niet de hele buurt hoeft te weten. Indien dit het geval is, kun je je afvragen over het gebruik van een blog wel het beste communicatie medium is. Het alternatief is bijvoorbeeld een chat room die geen gegevens bewaard of een telefoontje naar een hulp organisatie.

Vrijheid van meningsuiting is in Nederland een grondrecht maar mag in de context van bloggen niet worden gebruikt om racistische, discriminerende of beledigende uitlatingen te doen door smaad of laster.

Iemand belediging is een strafbaar feit. Er is geen precieze definitie, het hangt zeer sterk van het geval af. Iemand uitschelden is meestal een belediging. Ook grievende kritiek en onnodig kwetsende uitlatingen kunnen snel een strafbare belediging vormen. Dit geldt niet alleen wanneer dit wordt gezegd maar ook wanneer het wordt geschreven naar de persoon in kwestie. Iets dergelijks op een blog zetten is dus ook belediging. Van belediging is geen sprake bij “gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geven over de behartiging van openbare belangen.” Het afkraken van een film is dus geen belediging voor de regisseur, tenzij dit ontaardt in een persoonlijke aanval. Naast de gewone belediging bestaat er natuurlijk ook een verbod op bijzondere beledigingen zoals op de koningin en op groepen mensen zoals hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele geaardheid.

Smaad is het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam door verspreiding van een bepaalde bewering. Wie dit op een blog doet , in tekst of met een afbeelding, pleegt smaadschrift. Nog een trapje verder heet laster.

Laster: is smaad of smaadschrift plegen terwijl de auteur wist dat de bewering een leugen was. Het enkele feit dat de bewering waar is, is nog geen verdediging tegen een aanklacht wegens smaad! Een bewering is geen smaad wanneer deze als verdediging tot stand komt, of wanneer de bewering in algemeen belang is. En niet elke vorm van kritiek of negatieve uitlating over iemand is een belediging.

: betekent letterlijk het maken van onderscheid. Het woord discriminatie wordt meestal gebruikt als het gaat over onderscheid op basis van ras, godsdienst, levensovertuiging of seksuele geaardheid. Onder “ras” valt ook huidskleur en nationale of etnische afkomst. Onderscheid maken op deze gronden is strafbaar als er geen objectieve rechtvaardiging voor is (art. 137c Wetboek van Strafrecht).

In zakelijke berichten discriminerende of beledigende tekst weergeven is niet strafbaar. Auteurs, bloggers of lezers die reageren, moge dus citeren wat op een racistische site gelezen is. Het is wel zo netjes om niet meer te citeren dan de lezer nodig zal hebben om te begrijpen dat het inderdaad racistische teksten betreft.

Heb jij mooie voorbeelden waar deze issues goed verzorgd zijn of heb je juist “worst case practices” waar het in de praktijk helemaal mis is gegaan? Geef je reactie!

Copyright: Athalie Stegeman | Ontwerp: DPid Ontwerp | Website: Piri Piri Marketing & Communicatie