Wat is interactieve communicatie?

Interactie staat voor over en weer communiceren. In de context van het Internet staat interactieve communicatie ook voor met elkaar praten via chats, instant messaging, en blogging. Met blog posts en een zwerm aan reacties die samen zorgen voor nieuwe inzichten, co-creatie en voor het wisdom of the crowd effect. Dit betekent dat de lezers die ook hun informatie, kennis en ervaring delen samen zorgen voor het gemeenschappelijke inzicht. N is dat niet 1 maar 1=N: met alle mensen samen weet je heel veel en dat bereik je met interactieve communicatie!

Auteurs die over in crowdsouricng schreven zijn onder meer:

  • Crowdsourcing – Why the power of the crowd is driving the future of business – geschreven door Jeff How
  • The wisdom of crowds geschreven door James Surowiecki 
  • The Groundswell – Winning in a world transformed by social technologies – geschreven door Charlene Li en Josh Bernoff

Centraal bij interactief communiceren is dat dit alleen gebeurt wanneer er ook een gemeenschappelijke interesse is. Een raakvlak, een passie, hobby of ook wel community DNA is. Binnen bedrijven zijn dat vaak de branche specifieke kenmerken zoals zorg, financien, huizen of design. Voor individuen zijn dit vaak kenmerken die met sport, buitenactiviteiten en hobbies te maken hebben. De gemeenschappelijke deler zorgt voor de verbinding waar mensen elkaar mee vinden.

Kijk maar eens op Google Discussiegroepen of zoek op een kenmerk dat jou raakt en voeg daar het woord forum, fora of discussiegroep aan toe. Voor zakelijke toepassingen bieden fora een rijke bron aan frisse ideëen en betrokken consumenten. Bedrijven doen er dan ook goed aan om een lanhe termijn relatie aan te gaan met mensne die tot hun doelgroep behoren. Door interactieve communicatie op te zetten in een context waar vraag en aanbod van informatie, kennis en ervaring samenkomen in gemeenschappelijke behoeftes. 

Interactieve communicatie als strategie betekent voor bedrijven dat er een dialoog wordt opgezet die verder rijkt dan een project. Een dialoog die vanuit interactie verschillende vormen kan aannemen. Het is daarbij van belang dat er verschillende medewerkers betrokken zijn bij de opzet van de dialoog om zodoende ook maximaal te leren van het potentieel. 

Welke strategische relevantie heeft crowdsourcing voor jou in professioneel en privé opzicht?

Copyright: Athalie Stegeman | Ontwerp: DPid Ontwerp | Website: Piri Piri Marketing & Communicatie