World Press Photo – Amsterdam 2013

Nederlands trots
Onlangs mocht ik op uitnodiging mee naar de expositie van World Press Photo. Ik had wel eens van het bestaan gehoord maar wist niet dat het een Nederlands initiatief is dat wereldwijd aanzien, erkenning en engagement geniet. Wauw, ik ben trots op de Nederlandse roots van dit wereldwijd bekende initiatief.

De kracht van beeld
Als digital expert zie ik informatie in tekst steeds meer verschuiven naar bewegend beeld en serious gaming – het overbrengen van kennis en ervaring op basis van interactie en role playing. Maar na expositie van World Press Photo is dat toch blijvend veranderd. Iedere foto is als een boek, het roept emoties op, brengt je gedachtes in beweging en roept op tot saamhorigheid, samen de wereld verbeteren en samen geschiedenis schrijven. De kracht van beeld is niet alleen zichtbaar in nieuwskranten die de aandacht trekken voor nieuws, de kracht van beeld verteld juist ook wat niet in het nieuws komt. Krachtige beelden komen tot stand op basis van intuitie en intimiteit. Het gaat niet alleen om wat je fotografeert, maar vooral om hoe je dat doet. De winnaars die ik mocht bewonderen op de expositie zijn er unaniem in geslaagd om je emoties te prikkelen. De kracht van beeld raakt je gevoel.

Platform voor persfotografie
De doelstelling van World Press Photo is om de professionaliteit van persfotografie te stimuleren. Wereldwijd wagen persfotografen dagelijks hun leven om in gevaarlijke gebieden verslag te doen van de lokale actualiteiten. Het is een beroep dat wordt uitgevoerd samen met journalisten en chauffeurs en daarmee is weinig gelegenheid om met collega’s technieken, beelden en ervaringen uit te wisselen. Het platform van persfotografie creert een jaarlijks momentum, een eerbetoon, inspiratie en een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te delen en om van elkaar te leren. Voor jonge talenten worden er masterclasses fotografie georganiseerd en er wordt ook stilgestaan bij het ontwikkelen van lokaal talent in ontwikkelingslanden om ook daar persfotografie, vanuit de eigen bevolking te laten groeien.

Maatschappelijke Marketing
Paul Hansen, de winnaar van de persfoto 2013, vertelde dat het echte fotografie werk zit in de combinatie van nieuwsfotografie – spot news photographie – en daily life. Wie namens een nieuwsuitgeverij mag reizen, komt ook in de gelegenheid om lokale inwoners te ontmoeten en daar voor langere tijd een relatie mee aan te gaan. Veel nieuws fotografen portretteren niet eenmalig maar maken er foto documentaires van, steunen de lokale bevolking en dragen actief bij aan de verbetering van de individuele en collectieve positie van de bevolking. De kracht van beeld betekent dat er zicht komt op de lokale maatschappelijke behoeftes waarbij fotografen de beelden inzetten om in de westerse wereld aandacht, betrokkenheid en maatschappelijke steun te verwerven. Het is een mooie en bijzonder om te zien dat er veel pers fotografen zijn die op deze manier professionele passie en persoonlijke betrokkenheid combineren in het werven van sponsoring. Ik noem het persoonlijke, en maatschappelijke marketing.

Contact & Communicatie
De indrukken van persfotografie en de maatschappelijke impact hebben mij aan het denken gezet. Wat zou ik hiermee kunnen, wat kan ik bijdragen? Ik kan bijdragen aan de verhoging van zichtbaarheid van World Press Photo “We exist to inspire understanding of the world through quality photo journalism” aan burgers, professionals en bedrijven. Online via social media en offline in een inspirerend magazine. Nu ik bezig ben met V-Style 6 – het magazine van VMC – het netwerk voor vrouwen in Marketing & Communicatie heb ik besloten dat hierin aandacht mag komen voor beeld, de kracht van beeld en de waardering voor World Press Photo.

 

Copyright: Athalie Stegeman | Ontwerp: DPid Ontwerp | Website: Piri Piri Marketing & Communicatie